+31 (0)6 571 35 847

info@globizz.nl

Globizz: exporteren, importeren, LCL-transport en doorvoer voor MKB-bedrijven: doorvoer, transito en cross trade.
Onze surveyors controleren de partij bij het inladen op de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit, alsook alle transactie- en keuringsdouanedocumenten.

TRANSITO: pas invoerrechten betalen bij verkoop, en niet meteen bij binnenkomst

Stel: u wilt producten van buiten de EU importeren naar de EU. Dan hoeft u (of uw klant) niet meteen invoerrechten, accijns en/of BTW te betalen als de lading het land binnenkomt, wat formeel eigenlijk zou moeten. Hiertoe laat u de goederen ‘in transito’ naar de gewenste opslaglocatie vervoeren en inklaren of opslaan onder douanetoezicht. Pas als de producten daadwerkelijk worden verkocht, rekent u af met de douane.

Globizz: exporteren, importeren, LCL-transport en doorvoer voor MKB-bedrijven: doorvoer, transito en cross trade - inklaren onder douanetoezicht.Globizz: exporteren, importeren, LCL-transport en doorvoer voor MKB-bedrijven: doorvoer, transito en cross trade - inklaren onder douanetoezicht.

Later afrekenen met de douane… maar dan moeten de papieren wel 100% in orde zijn.

Globizz regelt alles ‘volgens het boekje’

Om zeker te zijn dat u pas later de verschuldigde invoerrechten en accijns hoeft te betalen, moet het doorvoer-traject tot in detail volgens de procedures verlopen. Zoniet, moet u alsnog direct afrekenen en loopt u tevens het risico van een fikse boete. Globizz kan de vereiste transito-formaliteiten voor u verzorgen. U weet dan zeker dat alles ‘volgens het boekje’ wordt geregeld.

Bij doorvoer kan Globizz u ondersteunen met:

 • het regelen van de douane-opslag en douaneformaliteiten voor uitstel van betaling van invoerrechten, BTW en eventueel accijns;
 • het verleggen van e BTW van het land van invoer naar de eindbestemming;
 • het optreden als Beperkt Fiscaal Vertegenwoorder (BFV), met alle fiscale en praktische voordelen voor u van dien;
 • het regelen van het transport naar de tijdelijke opslaglocatie en/of de eindbestemming.

 
Zie ook: importeren met Globizz

Kansen en mogelijkheden van doorvoer:

 • U betaalt pas invoerrechten, BTW en (eventueel) accijns bij verkoop, en niet al bij aankomst in het land van invoer.
 • Tijdens de tijdelijke douane-opslag kunt u profiteren van tussentijdse prijsstijgingen.
 • U kunt profiteren van de fiscale en praktische mogelijkheden van BTW-verlegging en Beperkt Fiscale Vertegenwoordiging.

 

Risico's van doorvoer:

 • Als u de formaliteiten niet goed laat regelen, moet u alsnog direct afrekenen met de fiscus in het land van opslag.
 • Door tussentijdse prijsdalingen loopt u het risico van verlies.
 • U ziet geen kans om afnemers te vinden voor uw producten.
 • Bij langdurige opslag kunnen de opslagkosten fors oplopen.

CROSS TRADE: problemen voorkomen bij ongezien kopen en doorverkopen

In het internationale handelsverkeer worden producten vaak ongezien ingekocht en doorverkocht (cross trades). U koopt bijvoorbeeld een partij knoflook in China en verkoopt die door aan uw klant in Oost-Afrika, zonder dat u beiden de hoeveelheid, kwaliteit en documenten goed heeft kunnen toetsen. De risico’s van deze ‘blinde’ cross trades zijn groot.

Onafhankelijke expert controleert lading en documenten

Om de risico’s van uw cross trades te ondervangen, kunt u de partij ter plaatse laten inspecteren door een onafhankelijke expert. Deze ‘surveyor’ controleert de partij bij het inladen op de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit, alsook alle transactie- en keuringsdouanedocumenten. U bent er dan van verzekerd dat de transactie volgens alle gemaakte afspraken verloopt. En dat u en de (ver)koper krijgen waar u beiden recht op heeft. Zo voorkomt u getouwtrek achteraf en zet u de relatie niet op het spel.

Globizz: exporteren, importeren, LCL-transport en doorvoer voor MKB-bedrijven: doorvoer, transito en cross tradeGlobizz: exporteren, importeren, LCL-transport en doorvoer voor MKB-bedrijven: doorvoer, transito en cross trade.

U weet zeker dat de transactie volgens alle gemaakte afspraken verloopt.

Bij cross trades kan Globizz u ondersteunen met:

 • Wij regelen de aflaad- en ontvangst-controles door experts (surveyors) ter plaatse, zodat u en uw klant beiden verzekerd bent dat de lading correct is en de papieren in orde zijn.
 • Wij sluiten de juiste transportverzekeringen voor u af, met de scherpste premies en beste voorwaarden.
 • Wij zoeken naar de juiste transportmiddelen en vervoerders.
 • Desgewenst regelen we ook alle transporten, inclusief formaliteiten.
 

Zie ook: exporteren met Globizz

Risico’s van cross trades voor koper en verkoper:

 • U koopt of verkoopt producten waarvan u de kwaliteit en hoeveelheid niet zelf heeft kunnen controleren. Daarmee loopt u het risico dat u niet levert wat is afgesproken of niet ontvangt wat u heeft besteld.
 • Uw afnemer is niet tevreden en weigert te betalen. Ongezien kopen en doorverkopen leidt snel tot fouten, interpretatieverschillen, onduidelijkheden en getouwtrek daarover.
 • Met een verkeerde levering zet u de relatie met uw klant op het spel.
 • Zowel als verkoper en als koper kunt u niet controleren of bij het transport de papieren in orde zijn en aan alle formaliteiten is voldaan.
 • U moet er ‘blind’ op kunnen vertrouwen dat bij het transport aan alle keuringen en formaliteiten is voldaan. Als dat niet zo is, komt de lading wellicht niet door de douane of loopt u het risico van een naheffing of boete.